ISOBOOSTER

prenos tepla

Čo je to ISOBOOSTER

Je to dokonalá a spoľahlivá tepelná izolácia, ktorej tvorcom sú holandský vedci. ISOBOOSTER je ovocím dlhoročných výskumov, ktoré viedli k vzniku výrobku, majúceho všestranné použitie nielen v stavebníctve, ale tiež v mnohých iných oblastiach hospodárstva. Použil sa tu úplne nový prístup k ohraničeniu tepelných strát. Výsledkom bolo vytvorenie tenkého a ľahkého materiálu, charakteristického:
  • úplna odolnosť voči vlhkosti,
  • malá hrúbka a malá hmotnosť,
  • znamenité tepelnoizolačné parametre,
  • bezpečný pre zdravie, vyrobený z materiálov, s ktorými môžu prísť do styku potraviny.

Nemožno prehliadnúť, že jednoduchosť montáže výrazne znižuje náklady na stavebné práce a dáva investorovi dokonca možnosť samostatnej montáže zateplenia napr. v úžitkovom podkroví.

ISOBOOSTER je materiál, ktorého odolnosť voči vlhkosti spôsobuje, že sa používa hlavne k zatepľovaniu podkrovia, striech alebo stien budov so skeletovou konštrukciou. Termoizolačné parametre takto tepelne izolovaných konštrukcií sa nezhoršujú ani po rokoch v žiadnom smere, tak ako sa to deje pri tradičných zatepleniach.

Všety technické parametre uvedené na našej stránke sú podopreté výskumami a certifikátmi vydanými veľkými európskymi výskumnými inštitútmi. Použité výskumné metódy sa zhodujú z metodikou určenou európskymi normami.