ISOBOOSTER

Zatepľovacie práce v podkroví a problémy s vlhkosťou

Vieme, že v tradičných termoizolačných materiáloch používaných k zatepľovaniu podkrovia, činiteľom, ktorý zabezpečuje izolačnú schopnosť je vzduch, ktoré je znamenitým izolátorom (koeficient vedenia tepla λ=0,025 W/[mK]). Samozrejme základnou podmienkou je, aby vzduch bol nehybný a k tomuto účelu slúžia napr. vlákna, z ktorých je zhotovená minerálna vlna.

Ak sa ale miesto vzduchu v izolačnej štruktúre ocitne voda, ktorá ho veľmi ľahko vyťesňuje, takáto sústava sa stáva jedným veľkým tepelným mostom. K takejto situácii môže bohužiaľ dôjsť dosť často. Nehľadiac na chyby pri montáži rôznych ochranných fólií, treba venovať pozornosť spôsobu skladovania a organizácii stavebných prác v budove.

Základnou chybou je zlé skladovanie tradičných izolácií. Vystavovanie ich priamemu pôsobeniu atmosferických zrážok alebo skladovanie v blízkosti zdrojov vlhkosti môže spôsobiť, že do konštrukcie uzatvoríme vodu, ktorá je dobrým vodičom. Môžeme to čiastočne zachrániť tým, že pred prikrytím fóliou, dáme izolácii šancu vyschnúť.

Ďaľším veľmi dôležitým faktom, ignorovaným vykonávateľmi, je poradie prác realizovaných v budove. Nie je možné aby dochádzalo do situácií, keď sa práce pri ktorých vzniká veľa vlhkosti realizujú v tom istom čase ako zatepľovanie podkrovia alebo hneď po zateplení, keď nie je ešte toto zabezpečené paroizoláciou. Teda všetky „mokré práce“, také ako napr. nivelizácia, vykonávame omnoho skôr, aby bol čas na vyschnutie alebo prípadne až po uzavretí konštrukcie podkrovia, pričom pamätáme na nevyhnutnosť vetrania budovy a odvádzania vzniknutej vlhkosti.

Samozrejme všetky uvedené problémy vôbec nevystupujú ak ako zateplenie použijeme izoláciu ISOBOOSTER. Polyetylén z ktorého je vyhotovená je úplne odolný voči vlhkosti. Dokonca aj v prípade, ak zalejeme ISOBOOSTER vodou, nestratí nič zo svojich teplotných vlastností.

Možno ho bez obáv skladovať a montovať pri zvýšenej vlhkosti vzduchu.