ISOBOOSTER

Termovízne merania

Závery, ktoré vystupujú po analýze správ týkajúcich sa termovíznych meraní prevedených v podkroviach zaizolovaných izoláciou ISOBOOSTER:
  • Teploty povrchu sú vyššie ako minimálna teplota vypočítaná pre tieto podmienky, izolačný materiál potvrdzuje svoje klady v konštrukčne náročných miestach, nedovoľujúc vznik tepelných mostov a lokálnych ochladení;
  • Predvedený izolačný materiál umožňuje správne – bez tepelných mostov – zaizolovať priehlbne strešných okien, ktoré sú náročnými miestami pre náležité zateplenie;
  • Vysoké teploty povrchu, neexistencia tepelných mostov, rovnorodosť teplôt kladne svedčia o kvalite izolácie;
  • Neexistencia tepelných mostov aj na ťažko prístupných miestach sú dôkazom nenáročnej montáže a práce s materiálom, čo má dobrý vplyv na koncovú izolačnú efektivitu, ktorá umožňuje udržať tepelný komfort v dome;
  • Teploty povrchu sú vyššie od tej vyžadovanej – vypočítanej, dokonca aj pozdĺž krokiev tj. v miestach, ktoré sa izolujú s obtiažou;
  • O vysokej tepelnej efektivite zateplenia podkroví svedčí neexistencia tepelných mostov, chladných škvŕn, „teplé“ krokvy a jednotná vysoká teplota strešných povrchov;
  • Hodnota skutočného koeficientu prestupu strechou získaná z výpočtov berúcich do úvahy údaje z meraní je o niekoľko desiatok percent nižšia od minimálnej vyžadovanej stavebným zákonom.
  • Termovízne merania striech zateplených minerálnou vatou dovoľujú ohodnotiť ISOBOOSTER v kategórii izolačnej účinnosti ako lepší v porovnaní s minerálnou vlnou.