ISOBOOSTER

Technická špecifikácia

Nišie uvádzame technické parametre našich izolácií, ktoré boli samostatným spôsobom vypočítané a otestované holandským inštitútom TNO Quality B.V. Výskum sa uskutočnil „metódou domčekov“ (metoda domków).

Produkt R
(m2*K/W)
λ
(W/m*K)
U
(W/m2*K)
Hrúbka
(mm)
Hmotnosť
(g/m2)
ISOBOOSTER - T1 2,4 0,0100 0,42 24 305
ISOBOOSTER - T2 3,4 0,0118 0,29 40 555

Z vyžšie uvedených údajov vyplýva, že pre získanie podobných hodnôt tepelného odporu pri použití tradičných izolačných materiálov (?=0, 038 W/(m*K)) ako izolácie, bolo by treba použiť:

  • pre ISOBOOSTER - T2 – približne 13 cm klasického izolačného materiálu
  • pre ISOBOOSTER - T1 – približne 9 cm klasického izolačného materiálu

Na nižšie uvedenom grafe sú zobrazené rozdiely medzi konštrukciou steny s medzerami s použitím jednostranného odrazu hliníkovej fólie (97%) a stenou bez použitia technológie použitej v ISOOBOOSTER.

graf

Preto, aby sa mohli naše výrobky predávať na poľskom trhu (získanie Technického schválenia), realizovali sa tiež merania v Inštitúte stavebnej techniky vo Varšave.

Vzhľadom na to, že neexistujú európske normy, ktoré by určovali spôsob skúšania reflexných termoizolácií, merania sa uskutočnili v laboratórnych podmienkach metódami určenými pre klasické izolácie obmedzujúce vedenie tepla (skúška zariadením hot plate).

Pri použití takéhoto spôsobu sa získala nasledovná hodnota koeficientu tepelného odporu R:

ISOBOOSTER T1 – 1,25 (m2*K/W)

ISOBOOSTER T2 – 1,71 (m2*K/W)