ISOBOOSTER

Prednosti ISOBOOSTERu

Nižšie sú uvedené prednosti termoizolácie ISOBOOSTER pri porovnaní s inými zatepľujúcimi materiálmi, ktoré sa tradične používajú v stavebníctve.

Pri zatepľovaní podkrovia, striech alebo pôjdov sú zvlášť dôležité nasledujúce vlastnosti izolácie ISOBOOSTER:

  • bez nebezpečenstva navlhnutia zatepľujúceho materiálu, ktoré pri tradičných riešeniach spôsobuje pozvoľnú stratu izolačnej schopnosti;
  • nevznikajú tepelné mosty na styku izolácie s konštrukciou strechy a tiež pri strešných oknách v podkroví;
  • nevzniká „efekt plastového sáčku“ - izolácia nepatrne prepúšťa vodnú paru a len oneskoruje proces jej prenikania, nie je pre ňu poslednou bariérou• malá hmotnosť a tým oveľa menšie zaťaženie konštrukcie, čo má veľký význam pri zatepľovaní podkrovia;
  • neveľký prierez izolácie, ktorý tak poskytuje možnosť ušetrenia obytného priestoru alebo dokonca dekoračné ponechanie viditeľných krokiev v úžitkovom podkroví;
  • bezpečná izolácia pre obyvateľov.

Porovanie ISOBOOSTERu s tradičným izolačným materíalom:

Parametre / podmienky montáže ISOBOOSTER TRADIČNÝ IZOLAČNÝ MATERIÁL
1. Priestor, zaberaný zatepľujúcim materiálom malý Viac než dvakrát väčší
2. Merná hmotnosť (kg/m3) 14 20 – 180
3. Hygroskopickosť a nasiakavosť neexistuje vysoká
4. Komfort montáže vysoký Zaťažujúce prášenie, všadeprítomný prach
5. Stupeň obťažnosti montáže „odpúšťa chyby” Vyžadovaná mimoriadna dôkladnosť
6. Doplnkové fólie a membrány nie nevyhnutné
7. Schopnosť pohlcovania zvukov vysoká v závislosti od materiálu
8. Montáž v podmienkach vysokej vlhkosti vzduchu bez obmedzení neodporúča sa
9. Existencia tepelných mostov v neuralgických miestach v malej miere veľká pravdepodobnosť