ISOBOOSTER

Chyby ku ktorým dochádza pri izolovaní strechy minerálnou vlnou

K väčšine chýb nedôjde ak k izolácii podkrovia použijeme moderné materiály, akým je aj izolácia ISOBOOSTER.

Ďaľšími problémami, ktorým treba venovať pozornosť sú:

  • montáž vlny počas realizácie mokrých prác v budove a vystavovanie jej vlhkosti,
  • uschovávanie vlny v podmienkach zvýšenej vlhkosti vzduchu (na otvorenom priestranstve),
  • natláčanie kúskov materiálu do štrbín a nekontrolovanie hrúbky izolácie v týchto miestach,
  • „vtláčanie“ vlny hrubšej než hrúbka krokvy, čo má za následok zhoršenie parametrov deklarovaných producentom,
  • používanie materiálov zakúpených na propagačných trhoch, ktoré - hoci sú zabalené ako ich drahšie analógie - majú oveľa horšie parametre (pozri: informácie napísané malými písmenkami na obale).