ISOBOOSTER

Certifikáty a testy

Vypočítaná hodnota parametra R

  • Izolačné parametre výrobkov ISOBOOSTER boli vypočítané a otestované nezávislým spôsobom, v súlade z záväznými ustanoveniami normy EN ISO 6946.

Technické schválenie Inštitútu stavebnej techniky

  • Číslo AT-15-8392/2015 – vydaná na základe rozhodnutia ministra infraštruktúry zo dna 8. novembra r. 2004 vo veci technických schválení a organizačných jednotiek oprávnených k ich vydávaniu (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497 (Z. z. Nr 249 z r. 2004 poz.2497)), ako výsledok schvaľovacieho konania vykonaného v Inštitúte stavebnej techniky vo Varšave.

Hygienický atest

  • HK/BP/0778/01/2015 – výrobok zodpovedá hygienickým požiadavkám pri používaní v stavebníctve ako teplotná izolácia pre zateplenie stien a striech.

Vonkajšie nezávislé testy:

  • TNO Quality Services / TÜV Rheinland Project E08.0685 ref TQS-BRF-09-6604e

Vyhlásenie o zhode

  • ISOBOOSTER T1
  • ISOBOOSTER T2